Tepelná izolácia Nobasil DDP (SPS) 50mm

 

Izolácia Nobasil DDP (SPS) 50mm

Tepelná izolácia Nobasil DDP (SPS) 50mm

 

   Hrúbka: 50mm    Šírka: 1000mm    Dĺžka: 600mm    Balenie: 2,4m2

 

Popis


Doska NOBASIL DDP je izolačný materiál plochých striech, vyrobený z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. V celom priereze je hydrofobizovaný.

 

Ďalšie vlastnosti:
Súčiniteľ zvukovej pohltivosti:         0,040
Rd                                                     1,25
Trieda reakcie na oheň:                   A1
Trieda tolerancie hrúbky:                 T2
Priepustnosť proti vodnej pare:      1,4
Pevnosť v ťahu:                               10 kPa
Kód značenia izolácie:                     MW-EN 13162-T5
ES certifikát zhody:                          K1-0751-CPD-146.0-01-04/10
Požiarna odolnosť:                           34 min

 

Výhody

 

 

- má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti - vynikajúce izolačné vlastnosti
- má veľmi dobré parametre v tlaku i v ťahu kolmo na rovinu dosky
- je nehorľavá - zvyšuje pasívnu bezpečnosť stavby
- má nízku hodnotu faktora difúzneho odporu - prievzdušnosť
- je biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti
- je chemicky neutrálna - nereaguje s okolitými materiálmi
- pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná
- je ľahko spracovateľná na potrebný rozmer a tvar
- je nenasiakavá - hydrofobizácia v celom priereze
- kotví sa lepením a mechanickými rozperkami
- počas dopravy, skladovania a montáže sa musí chrániť pred poveternostnými vplyvmi
- do konštrukcií musí byt zabudovaná v suchom stave
 

Použitie

 

Ploché strechy

 

Izolačný materiál NOBASIL SPS je určený na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu plochých jednoplášťových pochôdznych striech a do strešných konštrukcií staticky namáhaných.

 

ZDROJ: KNAUF INSULATION, s.r.o.

Prihlásenie