Isover EPS 100 S

 

Expandovaný polystyrén EPS 100 S

ISOVER eps 100S, 150S, 200S

Penový polystyrén určený na tepelné izolácie plochých striech a podláh s bežným / vysokým zaťažením. Vhodný pre lepené, kotvené, priťažené strešné plášte, podkadom môže byť železobetón, drevené debnenie alebo trapézový plech.

 

Výhody:

 

dobré tepelnoizolačné vlastnosti
rozmerová a tvarová stabilita
nízka nasiakavosť EPS 100S, 150S, 200S
rýchla pokládka
dodávka ľubovoľných spádových dosiek a atikových klinov
hrúbky až do 1 000 mm

 

Technické vlastnosti (100S / 150S / 200S):
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 / 0,035 / 0,34 W/m.K
Objemová hmotnosť: 19,5 / 24-27 / min. 29 kg/m3
Pevnosť v tlaku pri 10% zaťažení: min. 100 / 150 / 200 kPa
Trvalá zaťažiteľnosť: max. 2000 / 3000 / 3600 kg/m2
Reakcia na oheň: E  

 

ZDROJ: ISOVER S.R.O.

Prihlásenie