Fatrafol 810

 

Charakteristika a prevedenie
FATRAFOL 810 je základný typ strešnej fólie vystuženej vysokopevnostnou polyesterovou mriežkou. Fólia je vyrábaná technológiou valcovania s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, čím je zaručená nepriepustnosť pre kvapaliny. Je určená predovšetkým pre izolačné plášte plochých striech novostavieb, mechanicky kotvených k podkladu. Od 1.1.2003 je fólia FATRAFOL 810 vyrábaná s povrchovou úpravou odolnou voči pliesňam a pôdnym mikroorganizmom, preto je možné ju použiť do striech vegetačných, striech s obráteným poradím vrstiev ako aj pod štrkový zásyp a dlažbu na terčoch. Fóliu možno s výhodou využiť i pre izolačné plášte strmých striech so sklonom väčším ako 45° a pre izoláciu zvislých plôch. Jednovrstvové izolačné vrstvy na bázy tejto fólie nahrádzajú tradičné izolačné asfaltové hmoty a niekoľkovrstvové asfaltové povlakové krytiny a používajú sa predovšetkým tam, kde sa na izoláciu strešného plášťa kladú zvýšené nároky. Fólia môže byť vystavená priamym atmosferickým vplyvom a poveternostnému namáhaniu v rozmedzí teplôt od -30°C do +80°C. Vyrába sa vo farbe vrchnej vrstvy svetle šedej (základná farba), červenej, oranžovej, modrej a zelenej.
Medzi prednosti tejto fólie patrí:
• vysoká štruktúrna pevnosť a odolnosť mechanickému namáhaniu
• výborná rozmerová stabilita
• veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
• veľká priepustnosť pre vodné pary
• vynikajúca zvariteľnosť
• minimálne priťaženie nosnej konštrukcie
• minimálne požiarne zaťaženie objektu
• hygienická a ekologická nezávadnosť
• odolnosť voči prerastaniu koreňmi rastlín
• odolnosť voči pliesňam a pôdnym mikroorganizmom
• možnosť použitia vo vegetačných strechách
FATRAFOL 810 vyniká:
• vysokou odolnosťou voči mechanickému namáhaniu
• vysokou rozmerovou stabilitou
• výbornou odolnosťou proti pôsobeniu pôdnych mikroorganizmov a pliesní
• odolnosťou proti prerastaniu koreňov rastlín
• veľkou priepustnosťou pre vodnú paru
• relatívne nízkou hmotnosťou
• veľmi dobrou chemickou odolnosťou proti agresívnym vplyvom prostredia
Obchodno- technické údaje FATRAFOL 810
Vlastnosť MJ Hodnota
Hrúbka 1,5
Šírka mm 1300
Množstvo fólie na roli m2 26
Plošná hmotnosť (informatívna hodnota) kg.m-2 1,92
Najväčšia sila pri skúške ťahom N>950
Stavebná realizácia
Fólia je súčasťou izolačného systému FATRAFOL-S, ktorý vhodne nahrádza klasické asfaltové izolácie. Postupy kladenia, manipulácie a spájanie sú závislé od charakteru stavby, sú špecifikované projektom stavby a prevádza sa podľa príslušných technologických a montážnych predpisov výrobcu.
Fólia sa kladie na upravený podklad s ochrannou vrstvou z technickej textílie. Izolačný povlak spolu s ochrannou vrstvou musí byť vždy čo najskôr zaistený pred účinkami vnútorných a vonkajších síl. Pre zabránenie rozmerových zmien u fólie sa izolačný povlak zaisťuje mechanickým kotvením v podklade po celom obvode strešnej plochy, v miestach, kde strešná plocha mení sklon alebo nadväzuje na vertikálnu konštrukciu a po obvode všetkých prestupujúcich telies. Proti satiu vetra sa izolačný povlak zaisťuje v ploche strechy mechanickým kotvením k podkladu. Spôsob zaistenia izolačného povlaku pred účinkami vnútorných a vonkajších síl v jednotlivých miestach strešného plášťa musí byť súčasťou projektovej dokumentácie. Pri opracovaní detailov sa doporučuje použitie špeciálnych dielcov tvarovaných z rovnakého materiálu dodávaným výrobcom.

Prihlásenie