Tepelnoizolačné dosky VEDAPOR ® V60 S35

Tepelnoizolačné dosky VEDAPOR ® V60 S35

   Jednou z možností zateplenia strechy je použiť na zateplenie tepelnoizolačné dosky
VEDAPOR ® V60 S35

Zateplenie plochej strechy bytový dom Zvolen

Zateplenie plochej strechy Zvolen Zateplenie strechy Zvolen Zateplenie plochej strechy vo Zvolene Zateplenie strechy vo Zvolene Izolácia plochej strechy Zvolen Hydroizolácia plochej strechy Zvolen

Zateplenie plochej strechy Zvolen - použitý materiál
Asfaltový pás Euroflex 450 m2
Asfaltový pás G 200 S 4 50 m2
Tepelnoizolačné dosky Vedapor V60 s 35 hr.10 cm - 400 m2
Asfaltové lepidlo Vedapuk

 

Tepelnoizolačne polystyrénové sklopné dielce kašírované asfaltovým pásom


VEDAPOR ® TS je kompletizovaný polystyrénový strešný dielec s vrchným nakašírovaným
elastomerobitumenovým pásom v kvalite "TOP" s vysokou pevnosťou v ťahu. Tento dielec poskytuje
kvalitnú tepelnú izoláciu a nadštandardný podkladový elastomerobitumenový hydroizolačný pás.
VEDAPOR ® G 200 S35 / VEDAPOR ® G200 S4 / VEDAPOR ® V60 S35 sú kompletizované strešné
dielce s nakašírovaným podkladovým pásom z oxidovaného asfaltu, ktoré sú použiteľné pre štandardné strešne skladby v menej náročných podmienkach. Možno dodať tiež kompletizovaný dielec VEDAPOR ® PYE V60 S35 s modifikovaným nakašírovaným pásom s netkanou sklenenou rohožou.

Oblasť použitia:
VEDAPOR ® je ideálnym podkladovým kompletizovaným dielcom najmä pre sanácie, kde vďaka deleniu polystyrénu na dosky a zároveň vzájomnému spojeniu týchto dosiek nakašírovaným asfaltovým pásom vyrovnáva často veľmi nerovný povrch striech. Na novostavbách použitie tohto dielca skracuje čas montáže a zjednodušuje celkovú pokládku strechy. Na dielec sa následne, bez zbytočných odkladov, natavuje vrchný asfaltový pás.

Spôsob pokládky:
Fixácia dielcov VEDAPOR ® k podkladu sa vykonáva kotvením alebo lepením za studena asfaltovým
lepidlom VEDATEX ® adhesiv alebo polyuretánovým lepidlom VEDAPUK ®. Ak sa dielce
mechanicky kotvia, umiestňujú sa kotviace prvky obvykle do pozdĺžneho švu, niekedy aj do plochy dielca, ktoré ale je nutné potom prekryť prierezom podkladového pásu veľ. cca 20 x 20 cm, alebo pruhom pásu šírky 20 cm. Spoj medzi pásmi sa potom zvarí (napr. Špeciálnym, tzv. Švovým horákom), event. zlepí za studena lepidlom VEDATEX ® adhesiv naneseným v šírke 8 cm. Presah pásu prekryje kotvu. V prípade aplikácie lepidla VEDATEX ® adhesiv alebo VEDAPUK ® pri lepení polystyrénu k podkladu sa postupuje podľa technologického predpisu pre pokládku. Nutné zohľadniť ev. zaistenie proti vodorovným posunom lineárnou fixáciou - napr. lineárnym kotvením.

Spôsob dodávky a skladovanie:
Kašírovaný izolačný dielec sa dodáva štandardne ako sklopný dielec, dielec preložený na seba
v polovici dĺžky, s polystyrénom EPS alebo Extrapor EPS. Dĺžka dielca je 3 m, šírka dielca 1 m,
presah nakašírovaného pásu na 1 pozdĺžnej a 1 čelnej strane je 8 cm. Dielce sa dodávajú štandardne
v hr. 4 - 20 cm, ako doska alebo dvojdoska. Variantne je možné špeciálne na objednávku dodať
dielce ako spádové kliny. Skladovanie odporúčame v krytom sklade alebo na stavbe aspoň pod
plachtou, aby sa zamedzilo prípadnému vniknutiu vody medzi polystyrén a pás, čo môže následne
spôsobiť vzduchové dutiny.

Prihlásenie