PVC fólie

PVC fólie

 

Čistú a jednoduchú realizáciu hydroizolačného systému strechy umožňuje PVC fólia, ktorá sa na strešný plášť ukladá v jednej vrstve s odporúčanou hrúbkou 1,5 mm a viac. V ponuke výrobcov sú aj fólie s hrúbkou 1,2 mm, ktoré sa v praxi používajú menej, keďže sú náchylnejšie na poškodenie. Fólia musí byť od ostatných vrstiev oddelená geotextíliou. Nesmie prísť do priameho kontaktu s polystyrénom alebo asfaltom. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú PVC fólie problematickým materiálom. Od roku 1990 patria medzi najpouživanejšie PVC fólie
Fatrafol, Sikaplán, Flagón, Protan, Mapeplán, Hydrofol a ine.

 

Termoplastické fólie

 

Ďalšou možnosťou sú prírodné polyolefínopolymérbitúmenové pásy (POCB). Ide o materiál, ktorého vlastnosti sú je kompromisom medzi vlastnosťami fólií a asfaltovaných pásov. Polyolefínová fólia s nízkym obsahom asfaltu je zaradená do kategórie jednovrstvových hydroizolačných systémov. Táto termoplastická fólia s hrúbkou okolo 3 mm sa spája horúcim vzduchom. Ak bude zaťažená štrkom, možno ju voľne položiť, v ostatných prípadoch ju treba mechanicky kotviť. Je kompatibilná s polystyrénom i asfaltom, takže ju netreba oddeľovať geotextíliami. Výhodou tohto materiálu oproti PVC fóliám je, že si nevyžaduje klampiarske plechy na kotvenie v miestach detailov. Možno ju priamo napojiť na konštrukcie, čo znižuje náklady na realizáciu detailov strechy. Zároveň predstavuje aj bezpečnejšiu voľbu z hľadiska odolnosti hydroizolačnej vrstvy. Výroba aj vlastnosti týchto fólií sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Výsledná cena plochej strechy závisí nielen od konštrukčného systému, množstva a druhu aplikovaných vrstiev, ale aj od náročnosti realizácie.
 

Prihlásenie