Modifikovaný asfaltový pás Speed Syntan

Na opravu plochých pórobetónových striech, kde sa nachádza viac vrstiev oxidovaných asfaltových pásov typu Hydrobit , sú na sanáciu strešného plášťa a odstránenie vlhkosti najvhodnejšie mikroventilačné pásy Syntan Termik alebo Syntan Extra Ventilation.
Modifikované asfaltové pásy Speed Syntan Extra Ventilation SBS hr. 5,2 mm sú pásy najvyššej triedy. Sú modifikované syntetickým SBS kaučukom . Nosná vložka je vyrobená z polyesteru a skleného vlákna. Plošná hmotnosť nosnej vložky je 240 g/m2. Tieto asfaltové pásy sú bezúdržbové po celú dobu svojej životnosti, nie je potrebné ich natierať reflexnými nátermi, ani inak sa o ne starať. Po skončení životnosti asfaltových pásov, stačí tieto pásy napenetrovať a nataviť novú hydroizolačnú vrstvu. Dobrá roztiažnosť, ohybnosť aj pri nízkych teplotách, vysoká pevnosť spojov a kvalitná nosná vložka, zaručujú vysokú životnosť asfaltových pásov viac ako 20 rokov. Viac informácii o možnostiach použitia asfaltových pásov Speed Syntan Extra Ventilation a Syntan Termik nájdete v článku Speed Syntan.

Oprava plochej strechy Nová Dubnica

Oprava plochej strechy Nová Dubnica, ulica SNP, modifikovanými asfaltovými pásmi

Použitý materiál :
Modifikovaný asfaltový pás s minerálnym posypom Speed Syntan Extra Ventilation hr.5,2mm = 127 m2
Modifikovaný asfaltový pás Flexgum P hr. 4 mm = 20 m2
Samolepiaci asfaltový pás Vedatop SU hr. 3 mm = 10 m2
Penetračný asfaltový náter Siplast Primer = 30 L
Odvetrávacie komíny Dutral = 6 kusov
Asfaltové Lepidlo Vedatex adhesiv = 4 kg
Styrodur XPS hr. 5 cm = 6 m2
Pozinkovaný plech vlnitý hr. 1,5 mm = 6 m2
Gumené podstavce pod hromozvod = 50 kusov

Prihlásenie