Modifikovaný asfaltový pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52

Asfaltový pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52

ELASTOBIT PV TOP FIX 52 je modifikovaný asfaltový pás z polyesterovou nosnou vložkou so skleným vláknom, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického kaučuku a plnidla.

Z vrchu je chránený minerálnym posypom z bridlice a na spodnej strane separačnou fóliou. Je určený na použitie ako vrchná vrstva v jednovrstvových alebo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech napríklad na izoláciu drevených záklopov.

Hydroizolácia strechy Bratislava

Hydroizolácia strechy Bratislava, ulica Búdkova
Podklad asfaltový šindeľ na drevenom záklope.
Použitý materiál :
Modifikovaný asfaltový pás Elastobit PV TOP FIX 52 hr. 5,2mm = 180 m2
Asfaltový pás Prima G 200 S 40 hr. 4 mm = 20 m2
Penetračný náter Siplast Primer = 40 L
Kotviace prvky pre upevnenie asfaltových pásov vrut oceľový so zapustenou hlavou 4 x 30 mm

+ podložka pozinkovaná D 40 mm 400ks
Tmel Vedatex adhesiv 6 kg

 

Prihlásenie