Kontakt

Názov firmy:      Daniel  Antala

                              Izolácie

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Podlužany 136
956 52 

Telefón: +421 903 251281
                 +421 915 692 386                                                                                                        

 E-mail:    strechy.izolacie@gmail.com

               antala@strechy-izolacie.com  

Firma je zapísaná  v Živnostenskom registri – Obvodný úrad v Bánovciach nad Bebravou.
Číslo živnostenského registra: 301-1696

 

                 

     

Prihlásenie