Fatrafol 803

  • FATRAFOL 803

 

Charakteristika a prevedenie

 

FATRAFOL 803 je valcovaná a následne laminovaná fólia. Je vyrobená z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P), polymérneho materiálu s vynikajúcimi úžitkovými vlastnosťami. Fólia je určená pre použitie ako izolačná vrstva izolačných systémov proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd a zároveň ako protiradónová bariéra. Používa sa obzvlášť k izoláciám zemných nádrží, šácht, poľnohospodárskych stavieb, skladísk priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá odolnosti fólie danej osvedčením, prípadne garantovanej výrobcom.

 

 

Varianty

 

 

    Stupeň namáhania izolácie
Typ FATRAFOL 803  

       zemnou vlhkosťou

   gravitačnou a   stekajúcou vodou

 

tlakovou vodou
Štandardná hnedá hrúbka folie v mm                        0,6                   1 1,5 2                  -
Mliečne priesvitná hrúbka folie v mm               -                   1 1,5 2
Signálna hrúbka folie v mm   1,5  2       3

 

 

Medzi základné úžitkové vlastnosti týchto fólií patrí:

* vysoká pevnosť a prieťažnosť
* trvalá pevnosť v tlaku
* vynikajúca zvariteľnosť
* odolnosť proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
* pružnosť a ohybnosť za chladu
* odolnosť proti prerastaniu koreňov
* odolnosť proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
* funkčná spoľahlivosť a dlhodobá životnosť

 

Obchodno-technické údaje FATRAFOL 803

 

 

Vlastnosť MJ Hodnota
Hrúbka PVC vrstvy v mm 0,6 1,0 1,5 2,0 3,0
Šírka mm 1300 1300 1300

1200

1200

Množstvo fólie na roli m2

65(390)

39(260) 26(169) 18  
Plošná hmotnosť (informatívna hodnota) kg.m-2 0,76

1,27

1,90 2,54  
Farba                         hnedá  
  mliečne priesvitná  
  signálna

 

 

Stavebná realizácia
Pre navrhovanie izolácií bol výrobcom doporučený výskumný konštrukčný predpis Fatrafol-H. Pre tlakovú izoláciu podzemných stavieb sa fólia aplikuje ako súčasť izolačného systému. Fólia sa kladie na upravený podklad. Podkladanie a spájanie fólie na stavbách je závislé na charaktere stavby, je špecifikované projektom stavby a prevádza sa podľa príslušných montážnych predpisov. Manipulácia, spájanie a podkladanie fólie na stavbách je možné prevádzať pri teplotách od -5°C do +40°C. Pre ľahšiu manipuláciu a tvarovateľnosť za chladnejšieho počasia sa odporúča fóliu vopred vytemperovať.

Prihlásenie