Izolácia základov stavby proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti

Izolácia základov stavby proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti

Potrebujete zaizolovať základy na rodinnom dome a neviete sa rozhodnúť aké asfaltové pásy použijete,
či menej kvalitné a lacnejšie oxidované asfaltové pásy Hydrobit, Bitagit, Sklobit , Foalbit , Parabit a iné alebo kvalitnejšie a drahšie modifikované asfaltové pásy napríklad Flexgum P , Novater, Novar , Elastofene Flam 180/40, Sopralene Flam 180/25 , Sopralene Antirock , Sopralene Flam Antirock P.

Oxidované asfaltové pásy sú vyrábané oxidáciou ropných surovín ( tiež fúkaný asfalt ). Tepelná stálosť oxidovaných asfaltových pásov je zvyčajne obmedzená na cca + 70 stupňov Celzia a ohybnosť 0 stupňov Celzia. V praxi sa odporúča spracovávať oxidované pásy pri teplote minimálne + 5 stupňov Celzia, inak môže dôjsť pri odvíjaní asfaltového pásu k praskaniu krycej vrstvy . Ťažnosť oxidovaných asfaltových pásov dosahuje v závislosti od nosnej vložky 2 až 7 % . Vplyv striedania teplôt v zimnom a letnom období sa časom prejaví aj na životnosti oxidovaných asfaltových pásov , znižuje sa ich odolnosť voči prierazom
a stávajú sa náchylnejšie na lámanie. Oxidované asfaltové pásy nemožno preto považovať za plasticko elastickú látku , ktorá ľahko preklenie akékoľvek deformácie podkladu pri zachovaní celistvosti asfaltového pásu. Z toho dôvodu neodporúčam používať oxidované asfaltové pásy ako finálnu vrstvu na izoláciu plochých striech a základov stavieb.

Účinnú ochranu proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti zabezpečujú modifikované asfaltové
pásy napríklad Flexgum P , Novater , Novar , Sopralene Flam 180/25 , Sopralene Flam Antirock. Pri výrobe modifikovaných asfaltových pásov je najdôležitejším prvkom záruky kvality syntetický kaučuk . Modifikované asfaltové pásy dokážu bez väčších problémov prenášať aj väčšie deformácie podkladu . Majú vyššiu teplotu tavenia a je možné ich ohýbať aj pri teplote - 25 stupňov Celzia. Preto doporučujem použiť na izoláciu základov proti tlakovej vode a zemnej vlhkosti modifikovaný asfaltový pás Flexgum P.

Technický list Flexgum P

Viac sa o možnostiach využitia modifikovaných asfaltových pásov pri izolovaní základov stavby v článku :
Hydroizolácia spodnej stavby realizovanej v podloží s výskytom tlakovej alebo agresívnej vody

 

 

Prihlásenie