Icopal 3D modifikovaný asfaltový pás

Icopal 3D modifikovaný asfaltový pás

Jednou z možnosti riešenia opravy šindľovej strechy, je nahradenie šindľov modifikovaným asfaltovým pásom Icopal 3D. Klasický šindeľ je vyrobený z menej kvalitného oxidovaného asfaltu a preto sa pri ohnutí do pravého uhla zlomí. Oxidovaný asfalt je menej odolný voči prehriatiu a tiež menej odolný voči mrazom . Asfaltové pasy Icopal 3D sú vyrobené z modifikovaného SBS asfaltu , kde je hlavný produkt syntetický kaučuk. Modifikované asfaltové pásy Icopal 3D sú odolnejšie voči prehriatiu , je možné ich nataviť aj prinízkych teplotách . Tým že sa dajú celoplošne nataviť k podkladu , je menšie riziko poškodenia strechy vetrom a pri silnejšom daždi nehrozí vniknutie vody pod izoláciu ani na streche s veľmi malým spádom. Asfaltov é pásy Icopal 3 D je možné celoplošne nataviť na pôvodný šindeľ, čím sa podstatne skráti čas realizácie opravy strechy a zároveň sa znížia náklady na demontáž pôvodnej izolácie a likvidácie odpadu. Viac sa o výhodách použitia asfaltových pásov pri oprave šikmých striech sa dočítate v článku Icopal 3D.

Hydroizolácia šikmej strechy Bratislava

Hydroizolácia šikmej strechy Bratislava, ulica V záhradách
Podklad asfaltový šindel na drevenom záklope.
Použitý materiál :
Modifikovaný asfaltový pás ICOPAL 3D Classic červený C-V hr. 4mm = 120 m2
Asfaltový pás Prima G 200 S 40 hr. 4 mm = 20 m2
Odvetrávacie komíny Dutral = 3 kusy
Penetračný náter Siplast Primer = 25 L

Prihlásenie