FUNDAMENT Speed Profile SBS

Pri hydroizolácii spodnej stavby myslite na prevenciu

Pri hydroizolácii spodnej stavby myslite na prevenciu

Zatopená pivnica domu, kapilárne vzlínanie vlhkosti či zasolenie na stenách. To sú následky chybne navrhnutej či nesprávne zrealizovanej hydroizolácie spodnej stavby. Odstraňovanie pochybení je však často priveľmi nákladné alebo úplne nemožné. Dôležitá je prevencia.

 

 

 

Izolovanie spodnej stavby je prvým krokom k výstavbe domu s bezproblémovou funkčnosťou a dlhodobou životnosťou. Spoločnosť Icopal, ktorá je svetovým lídrom v oblasti ochrany budov, preto vyvinula novinku pre hydroizoláciu podzemných časti budov a stavieb. Je ňou špeciálny nataviteľný asfaltovaný pás novej generácie FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS. Je spoľahlivý vďaka garantovaným základným parametrom, plnoplošnému spojeniu s podkladom i vďaka špeciálnej záruke.

FUNDAMENT  Speed Profile® SBS

 

Garantované parametre pásu

Aplikovanie tenkej PVC fólie alebo asfaltovaného pásu s nedostatočnými parametrami je najčastejšou chybou, ktorá môže nastať pri hydroizolácii spodnej stavby. Toho sa však môžete vopred vyvarovať, ak stavíte na istotu a zvolíte si hydroizolačný asfaltovaný pás s garantovanými parametrami. Ním je FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS, ktorý je vhodný na zhotovovanie vodorovných a zvislých hydroizolácií objektov. Má garantovanú hrúbku v intervale 4,0 až 4,2 mm a ohybnosť pri nízkej teplote najmenej -12 °C. Jeho nosnú vložku tvorí špeciálna polyesterová tkanina zo stabilizovaných nekonečných vlákien, ktorá vďaka svojej rozťažnosti zabezpečuje vysokú odolnosť pásu proti sadaniu základových pásov a iným pohybom podložia. Na vrchnej strane je pás chránený fóliou odolnou proti 6-mesačnému pôsobeniu UV žiarenia, čo je dôležité v prípadoch, keď sú nezakryté zaizolované konštrukcie vystavené dlhšiu dobu slnečnému žiareniu.

 FUNDAMENT  Speed Profile® SBS

 

Plnoplošné spojenie s podkladom

Spodná strana pásu FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS s hrebeňovým profilom umožňuje 100% pevné a plnoplošné spojenie s podkladom. Unikátne zloženie pásu a jednoduchý spôsob jeho aplikácie následne zabezpečujú absolútnu tesnosť hydroizolácie. FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS sa v závislosti od dlhodobých podmienok na mieste stavby natavuje v jednej alebo dvoch vrstvách. Projektant o tom rozhoduje podľa miery hydrofyzikálneho namáhania. Ak bude potrebné ochrániť spodnú stavbu len proti zemnej vlhkosti, postačí aplikovať jednu vrstvu hydroizolácie. Ak aj proti tlakovej a stekajúcej vode, potrebné budú dve vrstvy. Výhodou pásu je, že má oproti iným druhom hydroizolácie až o 100 percent väčšiu odolnosť proti dynamickému prerazeniu počas stavebných prác. To je dôležité, pretože po ukončení prác zostáva prevažná časť hydroizolácie trvale zakrytá inými konštrukciami. Následkom akéhokoľvek poškodenia a natrhnutia počas stavebných prác by mohlo byť presakovanie vlhkosti. Spodnú stavbu však FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS ochráni nielen pred vodou, ale aj pred prerastaním výhonkami a koreňmi rastlín či pred biologickou koróziou od zeminy (plesne, machy i huby). Životnosť asfaltového pásu FUNDAMENT 4,0 Speed Profile® SBS sa vďaka jeho vlastnostiam rovná technickej životnosti budovy. Na asfaltovaný pás a jeho hydroizolačné vlastnosti poskytuje výrobca 30-ročnú záruku. Ak sa pás používa v systéme s ďalšími odporúčanými výrobkami od spoločnosti Icopal a. s., môžete dostať záruku v trvaní až 50 rokov.

Zdroj: PR článok spoločnosti Icopal a.s.

Prihlásenie