Chyby strešných plášťov

Na kvalitu strešného plášťa majú vplyv rôzne faktory, napríklad:


  - výber vhodného materiálu
  - vplyvy prostredia teplota, sneh , lad, dážď, vlhkosť, tlak vody, slnečné žiarenie
  - prašnosť, vietor
  - organické a priemyselné chemikálie
  - mikroorganizmy, baktérie, lišajníky, korene rastlín, hmyz, hlodavce, vtáky
  - mechanické opotrebenie, tepelné žiarenie.
  - pohyby základovej konštrukcie, vibrácie

 

Okrem týchto faktorov musia použité materiály asfaltové pásy alebo PVC fólie spĺňať aj tieto požiadavky:


  - životnosť použitých materiálov
  - opraviteľnosť
  - pri pohľadových konštrukciách estetický vzhľad
  - ľahká údržba

Prihlásenie