Izolácia strechy PVC fóliou

Oprava plochej strechy Bratislava

Oprava plochej strechy PVC fóliou Fatrafol 810 Bratislava – Lykovcová ulica - podklad asfaltové pásy + drevený záklop
Fatrafol 810 hr. 1,5 mm = 110 m2
Geotextília Tatratex = 100 m2
Uholníky Viplanyl 4 x 3 x 200 cm = 80 bm
Záveterná lišta Viplanyl rš. 25 cm = 32 bm
Okap nad rínou rš. 20 cm = 14 bm
Kotviace prvky vruty 6 x 50 mm + Teleskopy Nylon 45 x 105 mm = 500 kusov
Lišta stenová 6 x 200 cm = 10 bm
Polystyrén EPS 100 S hr. 10 cm = 61 m2
Styrodur hr. 5 cm = 61 m2
Drevené hranoly 10 x 10 x 400 cm = 40 bm
OSB dosky na vodorovnú plochu atiky = 10 m2 = 24 bm
OSB dosky na vodorovnú plochu strechy = 9 m2
Strešné laty 5 x 4 x 400 cm = 100 bm
Mapeflex PU 600 ml. = 4 kusy , zálievková hmota = 1L
Vedasprint hr. 4 mm = 15 m2
Rína pozink nefarbený = 14 bm
Zvody pozink nefarbený = 14 bm

Oprava plochej strechy Piešťany

Oprava plochej strechy PVC fóliou Fatrafol 810 hr. 1,5 mm Piešťany - podklad asfaltové pásy
Fatrafol 810 hr. 1,5 mm = 120m2
Geotextília Tatratex = 110 m2
Uholníky Viplanyl 4 x 3 x 200 = 50 kusov
Lišta stenová 6 x 200 cm = 40 bm
Mapeflex PU 600 ml. = 5 kusov , zálievková hmota = 1L
Kotviace prvky vrut oceľový 7,5 x 90 mm + podložka plechová 45 x 1,5 mm = 300 kusov

Oprava plochej strechy Nitra – Žirany

Oprava plochej strechy PVC fóliou Fatrafol 810 Nitra – Žirany - podklad vlnitý plech
Fatrafol 810 hr. 1,5 mm = 170 m2
Geotextília Tatratex = 160 m2
Uholníky Viplanyl 4 x 3 x 200 cm = 100 bm
Záveterná lišta Viplanyl rš. 25 cm = 42 bm
Okap nad rínou rš. 20 cm = 16 bm
Kotviace prvky vruty 6 x 50 mm + Teleskopy Nylon 45 x 105 mm = 600 kusov
Lišta stenová 6 x 200 cm = 10 bm
Polystyrén EPS 100 S hr. 10 cm = 112 m2
Drevené hranoly 10 x 10 x 400 cm = 22 bm
OSB dosky = 15 m2 = 36 bm
Strešné laty 5 x 4 x 400 cm = 30 bm
Mapeflex PU 600 ml. = 4 kusy , zálievková hmota = 1L

Oprava plochej strechy Bratislava ulica Linzbotova

 

Oprava plochej strechy PVC fóliou Fatrafol hr. 1,5 mm – materská škola Linzbotova ulica Bratislava
Podklad dlažba z vymývaného betónu
PVC fólia Fatrafol hr. 1,5 mm = 120 m2
Geotextília Tiptex 300 g/m2 = 110 m2
Okapové plechy r.š. 50 cm = 2 bm
Uholníky Viplanyl 200 x 4 x 3 cm = 46 bm
Lišta stenová = 46 bm
Tmel Mapeflex PU 600 ml = 5 ks
Kotviace prvky Vrut 7,5 x 70 mm + podložka pozink. 40 x 1,5 mm = 350 kusov
Rozperný nit Ural 6 x 50 mm = 500 kusov

Oprava plochej strechy Veľké Ripňany

 

Oprava plochej strechy PVC fóliou Monarplán FM hr. 1,5 mm – potraviny Veľké Ripňany
Podklad oxidované asfaltové pásy tipu Hydrobit
PVC fólia Monarplán hr. 1,5 mm = 170 m2
Geotextília Tiptex 300 g/m2 = 160 m2
Okapové plechy Viplanyl r.š. 25 cm = 55 bm
Uholníky Viplanyl 200 x 4 x 3 cm = 75 bm
Tmel Mapeflex PU 600 ml = 5 ks
OSB dosky 32 bm, hr. 18 mm = 12 m2
Kotviace prvky Vrut 7,5 x 90 mm + podložka pozink. 40 x 1,5 mm = 350 kusov

Oprava plochej strechy Nitra – Žirany

 

Oprava plochej strechy PVC fóliou Monarplán FM hr. 1,5 mm – rodinný dom Nitra – Žirany
Podklad oxidované asfaltové pásy tipu Hydrobit
PVC fólia Monarplán hr. 1,5 mm = 190 m2
Geotextília Tiptex 300 g/m2 = 170 m2
Okapové plechy Viplanyl r.š. 25 cm = 42 bm
Uholníky Viplanyl 200 x 4 x 3 cm = 70 bm
Tmel Mapeflex PU 600 ml = 5 ks
OSB dosky 32 bm hr. 18 mm = 12 m2
Kotviace prvky Vrut 7,5 x 90 mm + podložka pozink. 40 x 1,5 mm = 350 kusov
Rozperný nit Ural 6 x 50 mm = 500 kusov

Oprava plochej strechy Bratislava

Oprava plochej strechy Bratislava, ulica Miletičova 31, PVC fóliou Fatrafol 810 hr. 1,5 mm

Izolácia zvislých plôch atiky PVC fóliou Fatrafol 810 hr. 1,5 mm
Oprava omietky na atike - štukovou omietkou Baumit
Náter omietky fasádnou farbou Alpina

Použitý materiál :
PVC fólia Fatrafol 810 hr.1,5 mm = 130 m2
Lišta stenová Viplanyl = 200 bm
Geotextília Tatratex = 120 m2
Tmel Emfimastic Polyuretán PU 600 ml. = 15 kusov
Riedidlo Hydrofuran = 2,5 L
Zálievková hmota = 2,0 L
Štuková omietka Baumit = 80 kg
Lepidlo DuoContact = 125 kg
Armovacia sieťka Vertex 160 g/m2 = 20 m2
Fasádna farba Alpina = 5 L

Zateplenie plochej strechy Lehota pod Vtáčnikom

Zateplenie plochej strechy  Lehota pod Vtáčnikom Zateplenie plochej strechy  Lehota pod Vtáčnikom Zateplenie plochej strechy  Lehota pod Vtáčnikom  Zateplenie plochej strechy  Lehota pod Vtáčnikom Zateplenie plochej strechy  Lehota pod Vtáčnikom Zateplenie plochej strechy  Lehota pod Vtáčnikom

Zateplenie plochej strechy Lehota pod Vtáčnikom
Podklad Pórobetón
Použitý materiál :
PVC fólia Fatrafol 810 hr.1,5 mm = 146 m2
Geotextília Tatratex 300g/m2 = 130 m2
Tepelná izolácia EPS 100 S hr. 10 cm = 110 m2
OSB dosky hr. 18 mm = 12 m2
Rína pozink farbený = 10 m
Zvod pozink farbený = 6 m

 

Izolácia strechy Tvrdošovce

   

Izolácia plochej strechy PVC fóliou Fatrafol 810 hr. 1,5mm bez zateplenia, výmena oplechovania atiky, výmena zvodov a ríny. Použitý materiál:
PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm = 130m2
Geotextília Fatratex = 125 m2
OSB dosky pod oplechovanie atiky = 10m2
Klampiarske prvky na odvedenie vody zo strechy - rína 10 bm , zvod 15 bm
 

 

Zateplenie terasy Bratislava

Zateplenie terasy nad garážami Fialkové údolie Bratislava
Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén - Styrodur hr.10cm = 90m2
PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm = 110m2
Geotextília Fatratex = 90 m2

 

Zateplenie plochej strechy Senec

 

Zateplenie plochej strechy rodinný dom Senec ul. Rosná, demontáž pôvodnej hydroizolácie (plech pozinkovaný falcovaný = 90m2), výmena oplechovania atiky, výmena zvodu a ríny. Použitý materiál:
PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm = 120m2
Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén - Styrodur hr.5cm = 90m2
Geotextília Fatratex = 110 m2
OSB dosky pod oplechovanie atiky = 12m2
Klampiarske prvky na odvedenie vody zo strechy - rína 7,5 bm , zvod 6,6 bm
 

 

Izolácia teras Ivanka pri Dunaji

Izolácia teras Ivanka pri Dunaji

Podklad tepelná izolácia extrudovaný polystyrén - Styrodur hr.10cm = 100m2
Geotextília Fatratex = 110 m2
PVC fólia Fatrafol 810 hr.1,5mm = 120m2
 

Izolácia strechy Nitra

Izolácia strechy Základná škola Nitra, bez zateplenia

PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm = 120m2

 

Zateplenie plochej strechy Senec

 

Zateplenie plochej strechy rodinný dom Senec ul. Rosná, výmena oplechovania atiky, výmena zvodu   a ríny. Použitý materiál:
PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm = 120m2
Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén - Styrodur hr.5cm = 90m2
Geotextília Fatratex = 110 m2
OSB dosky pod oplechovanie atiky = 12m2
Klampiarske prvky na odvedenie vody zo strechy - rína 7,5 bm , zvod 6,6 bm

 

Izolácia strechy Hviezdoslavov

 

Izolácia strechy Hviezdoslavov

Podklad lepenka A330 , drevený záklop

TPO fólia SARNAFIL 270m2

 

 

Lokálna oprava strechy Bratislava

Lokálna oprava strechy VÚB Poštová ulica č.1 Bratislava, strecha 200 m2.
Oprava klampiarskych prvkov na svetlíkoch
Vytmelenie profilov na svetlíkoch

 

Zateplenie strechy Bratislava - Petržalka

   

Zateplenie plochej strechy bytový dom Bratislava – Petržalka
Použitý materiál:
PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm = 450m2
Geotextília Fatratex = 450 m2
Tepelná izolácia Polystyrén EPS 100 Stabil hr. 5cm dve vrstvy = 400m2
 

Zateplenie strechy Bratislava

 

 

 

Zateplenie strechy Bratislava, ul.Lubinská rodinný dom
Tepelná izolácia Polystyrén EPS 100 Stabil hr. 5cm = 120m2
Geotextília Fatratex = 135 m2
PVC fólia Fatrafol 810 hr.1,5mm = 145m2
 

Zateplenie strechy Bratislava

 

Zateplenie strechy Bratislava, ulica Markova - bytovka

PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5 mm - 500 m2
Tepelnoizolačné dosky Nobasil hrúbka 5 cm - 450 m2
Separačná geotextília Fatratex 300 g/m2 – 500 m2
 

Prihlásenie