Asfaltové pásy

 

Modifikované asfaltované pásy

 

Po dlhý čas boli asfaltové pásy predmetom kritiky. Nespoľahlivosť oxidovaných hydroizolačných materiálov už nahradili zlepšené modifkované asfaltované pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry (SBS modifikácia) alebo plastoméry (APP modifikácia). Súčasné asfaltované pásy sa vyrábajú v rôznych šírkach, s rozličnými profiláciami na spodnej strane či s rôznymi farebnosťami povrchov, môžu mať už vo výrobe nakašírované geotextílie. To všetko uľahčuje prácu s nimi a prispieva k zvyšovaniu kvality plochej strechy.

 

Oproti fóliám majú modifikované asfaltované pásy výhodu dvojvrstvového systému, ktorý sa odporúča z hľadiska vyššieho zaťaženia, bezpečnosti i následnosti prác. V takomto prípade sa ako parozábrana aplikuje asfaltový pás s hrúbkou 3 až 4 mm. Na tepelnú izoláciu sa umiestni spodný pás s hrúbkou 4 mm s jemným posypom a horný pás sa nataví na spodný s hrúbkou 4,2 mm s hrubozrnným posypom. Pre jednovrstvový systém, ktorý investori volia pre nižšie náklady, sa odporúča hrúbka 5,2 mm. Asfaltované pásy sú ľahko opracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov.

 

V prípade, že sa ako tepelná izolácia uplatnia polystyrény, sa z hľadiska bezpečnosti používa spodný samolepiaci asfaltovaný pás a horný pás s hrubozrnným posypom sa natavuje.

 

Hrubozrnný posyp, ktorý tvorí vonkajšiu vrstvu asfaltovaných pásov, má funkciu nielen z estetického hľadiska, ale aj z hľadiska životnosti materiálu. Chráni povlakovú krytinu pred UV žiarením a poškodením. Zároveň vďaka svojej vhodnej farebnosti prispieva k šetreniu energiou najmä počas letných dní. Farebnosť finálnej vrstvy strechy ovplyvňuje do určitej miery teplotu povrchu strechy.
Dlhodobá životnosť

 

V súčasnosti sa na realizáciu plochých striech používajú kvalitné modifikované asfaltové pásy napr. Vedag, Novaglass, Soprema, Iko, Icopal Nordbitumi a iné, ktoré ak sú dôkladne zapracované, zabezpečia dokonalú ochranu strešnej konštrukcie pred nežiaducou vlhkosťou počas celej životnosti plochej strechy. Na zabezpečenie dostatočného tepelného odporu strechy, a tým aj tepelnotechnických parametrov je nevyhnutný správny návrh a zabudovanie kvalitnej tepelnej izolácie do konštrukcie strechy. Ďalším predpokladom bezproblémovej prevádzky je precízne zvládnutie detailov strechy.
Minimálny sklon strechy musí byť 1°, čo zabezpečuje odtok zrážkovej vody do vpustov. Ak by sa strecha nevyspádovala, mohlo by to mať za následok nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou na viacerých miestach. Zmrazovacie cykly spolu s UV žiarením tak môžu výrazne znížiť životnosť povlakovej krytiny.
 

Prihlásenie