Oprava strechy, hydroizolácia - izolácia plochých striech

  • Oprava šindlovej strechy
  • Hydrobit na streche už nie
  • Podklad drevený záklop
  • Izolácia základov stavby
  • Odkvapy Satjam
  • Hydroizolačné fólie Monarplan
  • Tepelnoizolačné dosky VEDAPOR
  • Fundament Speed Profile SBS
  • Previous
  • Ďalší

Ponúkame Vám:


- hydroizolácie striech,
- hydroizolácie základov stavieb,
- hydroizolácie terás,
- hydroizolácie strešných záhrad,
- hydroizolácie záhradných jazierok,
- hydroizolácie bazénov,
- hydroizolácie proti vlhkosti,
- hydroizolácie proti tlakovej vode...
- fóliami na báze PVC – Fatrafol, Flagon, Vedaplan, Cefil, Alkorplan

- modifikovanými asfaltovými pásmi Icopal, Novaglass, Vedag, Soprema,
  Nordbitumi atď...
- izolácie striech izolačnými hmotami SWEPCO, BULLDOG (aplikácia za studena )

- tepelné izolácie ROFMATE, NOBASIL, STYRODUR...
- protikorózne a reflexné nátery
- klampiarske práce: zvody, ríny, háky, oplechovanie atiky, oplechovanie
  komínov, oplechovanie strešných okien, oplechovanie vikierov,
  lapače snehu

 

Montážne práce vykonávame v požadovanej kvalite podľa STN. Na montážne práce dávame písomnú záruku až na dobu 10 rokov. Životnosť používaných materiálov je garantovaná výrobcom na dobu 20 až 50 rokov.

 Izoláciu strechy - hydroizoláciu strechy, zateplenie strechy, opravu strechy  realizujeme  v regióne západného Slovenska a z časti v regióne stredného Slovenska:

 

Západoslovenský kraj

- oprava strechy v Bratislave a okolie Bratislava,
- oprava plochej strechy Senec,
- oprava strechy v Trnave,
- oprava strechy v Piešťanoch,
- oprava strechy v Novom Meste nad Váhom,
- oprava strechy v Trenčíne,
- oprava plochej strechy v Bánovciach nad Bebravou,
- oprava strechy Partizánske,
- oprava strechy v Topoľčanoch

 

Stredoslovenský kraj

- oprava strechy v Prievidzi a okolie

 

 

 

Zateplenie plochej strechy

                  Zateplenie plochej strechy                               Hydroizolácia spodnej stavby

                  

                                                                       

                                                                     

Prihlásenie